Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1330/14 - Wyrok NSA z 2016-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 124/15 - Wyrok NSA z 2016-10-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie odmowy uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 3148/14 - Wyrok NSA z 2016-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 330/15 - Wyrok NSA z 2016-11-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Gdańsku w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 813/15 - Wyrok NSA z 2016-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 734/15 - Wyrok NSA z 2016-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 1499/15 - Wyrok NSA z 2016-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego.