Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2955/14 - Wyrok NSA z 2016-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w K. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy