Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 6153 Warunki zabudowy terenu X

II OSK 239/15 - Postanowienie NSA z 2016-09-29

Skargi kasacyjne E. S. oraz Stowarzyszenia O. P., Ś. i K. w G. od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. , nr [...] w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy