Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 2909/14 - Wyrok NSA z 2016-08-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 2000/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-31

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 2007/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-31

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OZ 827/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO , nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

II OSK 705/16 - Wyrok NSA z 2016-08-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie stwierdzenia nie dopuszczalności zażalenia