Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1991/14 - Wyrok NSA z 2016-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II OSK 119/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku ...

II OSK 3065/14 - Wyrok NSA z 2016-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II OSK 801/15 - Wyrok NSA z 2016-12-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości