Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 924/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi

II OZ 1020/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Łodzi w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej H. W. i odmowy przywrócenia J. W. i H. W. terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego Nr [...] w przedmiocie ods...

II OZ 1041/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1440/04 o odrzuceniu zażalenia S. B. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1440/04 o odrzuceniu skargi kasacyjnej S. B. od postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1440/04 o odrzuceniu skargi S. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoł...

II OZ 1239/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 406/05 wzywające do uiszczenia wpisu od zażalenia i nadesłania odpisu zażalenia na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 406/05 o odrzuceniu zażalenia G. L. na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 406/05 o ...

II OZ 393/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji scaleniowej

II OZ 193/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku, w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej, od postanowienia WSA w Białymstoku , sygn. akt II SA/Bk 514/04 o odrzuceniu skargi R. O. na decyzję SKO w Łomży o nr S

II OZ 148/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie II SA 2657/01 zakończonej wyrokiem NSA

II OZ 789/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ostrołęce w przedmiocie rekultywacji gruntów

II OZ 481/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 440/04 o odrzuceniu zażalenia A. C. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 440/04 o odmowie przywrócenia terminu do uiszczenia opłaty od skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie o odrzuceniu skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 styczn...

II OZ 137/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-22

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie uregulowania własności nieruchomości rolnej