Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 803/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OW 67/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-21

Wniosek w przedmiocie zbadania prawidłowości przeprowadzonej rekultywacji działki

II OSK 1608/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w O. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

II OZ 74/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy C. w przedmiocie udostępnienia akt

II OZ 879/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 385/05 w zakresie odrzucenia zażalenia J. S. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 385/05 odrzucające zażalenie J. S. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 385/05 o odrzuceniu skargi kasacyjnej J. S. od wyroku Wojewódzkiego Sąd...

II OZ 690/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Olszynie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy uznania stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, ...

II OZ 436/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie scalenia gruntów

II OW 38/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Wniosek w przedmiocie sprostowania błędu w decyzji

II OSK 837/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-18

Skargi kasacyjne 'A' S.A./NV z siedzibą w B. oraz 'B' Sp. z o.o. z siedzibą w W. od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 1072/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   8