Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 1080/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie zakazu połowów dorsza

II OSK 584/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 1076/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie zakazu połowów dorsza

IV SA/Wa 415/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie nałożenia opłaty sanacyjnej

IV SA/Wa 1978/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary administracyjnej

IV SA/Wa 1081/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie zakazu połowów dorsza

IV SA/Wa 1441/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OW 74/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek SKO w Legnicy o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Legnicy w sprawie rozpatrzenia wniosku Starosty Lubińskiego o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy Rudna Nr [...] ustalającej R. C. kandydatem na nabywcę państwowej nieruchomości rolnej, obejmującej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi [...] i [...] o po...

IV SA/Wa 76/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1980/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary administracyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   14