Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Kr 459/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody znak [....] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Kr 353/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 279/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SO/Kr 1/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-15

Wniosek J. J. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie wniosku o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu

II SA/Kr 684/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie scalenia gruntów

II SA/Kr 279/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-25

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalania

II SA/Kr 279/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SAB/Kr 73/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-24

Wniosek J.J. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na bezczynność SKO w N.

II SA/Kr 1272/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SO/Kr 1/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-28

Wniosek : J. J. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w związku z nie przekazaniem skargi z aktami sprawy
1   Następne >   2