Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Op 10/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przejęcia obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej

II SA/Op 199/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie odmowy wydania wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia dla kur niosek

II SA/Op 500/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie nieważności postępowania w sprawie aktu nadania

II SA/Op 270/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie plantacji choinek

II SA/Op 500/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-15

Wniosek w przedmiocie nieważności postępowania w sprawie aktu nadania

II SA/Op 282/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie nakazów wydanych w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

II SA/Op 499/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie nieważności postępowania w sprawie aktu nadania

II SAB/Op 21/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-24

Skarga S. J. na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie bezczynności w stwierdzeniu nieważności decyzji przyznającej prawo odpłatnego nabycia własności nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Op 27/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej akt nadania na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy