Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Op 257/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-24

Sprawa ze skargi J. Ś. na akt Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w przedmiocie opinii w sprawie zalesienia