Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 150/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi Wspólnoty Gruntowo-Leśnej Mieszkańców Miasta Małogoszcz na ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz w przedmiocie zwołania nadzwyczajnego ogólnego zebrania członków Wspólnoty Gruntowo

VIII SA/Wa 700/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w K. w przedmiocie należności za usługi weterynaryjne

VIII SA/Wa 700/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w K. w przedmiocie należności za usługi weterynaryjne

VIII SA/Wa 700/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w K. w przedmiocie należności za usługi weterynaryjne

II SAB/Bd 36/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy G. w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Lu 49/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie zatwierdzenia statutu Wspólnoty Gruntowej Wsi K. Bór