Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Gl 306/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-07-28

Sprawa ze skargi 'A' w S. na akt Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości