Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 1608/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w O. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

IV SA/Wa 1043/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-05

Sprawa ze skargi M. M. na pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie rozwiązania umowy

IV SAB/Wa 96/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta W. w przedmiocie wydania dokumentacji procesu odrolnienia działek

II SA/Wr 605/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Gminy N. w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego za świadczenia emerytalne na rzecz Skarbu Państwa

IV SAB/Wa 93/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w przedmiocie nierozpoznania wniosków

IV SA/Wa 1394/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w O. w przedmiocie zalesienia

II SAB/Gd 35/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Nadleśniczego Nadleśnictwa w przedmiocie wydania dokumentów dotyczących sprzedaży drewna

IV SA/Wa 2391/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

IV SA/Wa 2391/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-21

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

II SAB/Bk 9/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-07-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Nadleśniczego Nadleśnictwa Ż. w przedmiocie odmowy sporządzenia aktualizacji planu zalesienia gruntu
1   Następne >   2