Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SO/Op 7/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-06

Wniosek K. K. o ustanowienie adwokata w ramach prawa pomocy w sprawie nieruchomości

II SA/Op 40/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego w przedmiocie podziału województwa na obwody łowieckie

II SA/Op 410/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-11-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Olesno w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odszkodowania za szkody w uprawach rolnych