Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 762/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-15

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi Z. G. na uchwały Rady Miejskiej w L. z dnia [...] Nr [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie scalenia ...