Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SAB/Gl 37/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty (...) w przedmiocie: wspólnot gruntowych

II SAB/Gl 31/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Z. w przedmiocie ochrony gruntów rolnych

II SAB/Gl 62/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-24

Sprawa ze skargi Spółki 'A' w S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie uzupełnienia uproszczonego planu urządzenia lasu

II SAB/Gl 32/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wymiany gruntów

II SO/Gl 5/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-06

Wniosek w przedmiocie sprostowania aktu własności ziemi

II SA/Gl 1236/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-20

Sprawa ze skargi T. O., L.O. na zarządzenie Starosty [...] w przedmiocie uproszczonego planu zagospodarowania lasu

II SAB/Gl 9/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu Z. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej rekultywacji gruntów zobowiązuje Starostę Powiatu Z. do wydania w terminie 2 ( dwóch ) miesięcy decyzji rozstrzygającej wniosek skarżącego z dnia [...].

II SAB/Gl 40/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-24

Sprawa ze skargi 'A' w S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej

II SAB/Gl 49/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wniosku o zgodę na zmianę stanu własności

II SAB/Gl 3/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wniosku o zgodę na zmianę stanu własności
1   Następne >   2