Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Kr 279/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Kr 460/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalania gruntów

II OSK 1422/08 - Wyrok NSA z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy R.

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody, w sprawie scalenia gruntów we wsi P. w gminie P., -

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody, w sprawie scalenia gruntów we wsi P. w gminie P., -

II SA/Lu 489/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie scalenia gruntów

IV SA/Wa 848/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie scalenia gruntów

II SA/Bk 570/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Rz 641/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów