Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6169 Inne o symbolu podstawowym 616 X

II OZ 366/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 575/04 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 575/04 o odrzuceniu wniosku H. S. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA - Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu , sygn. akt SA/Wr 159/94 o oddalen...

II OW 34/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Naczelnika Gminy w K. dotyczącego sprostowania błędów pisarskich w akcie własności ziemi