Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 1644/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wydania certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

VI SA/Wa 1836/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II GSK 405/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów

VI SA/Wa 1023/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uchylenia uchwały o odmowie wpisu na listę radców prawnych

VI SA/Wa 930/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia