Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 179/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie cofnięcia licen...

II GZ 88/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , znak: [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia

II GZ 107/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , Nr [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia

II GZ 181/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uzupełnienia decyzji w przedmiocie zawie...

II GZ 326/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji ; nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej

II GZ 150/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , Nr [...] w przedmiocie odmowy powołania na stanowisko komornika

II GZ 199/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , Nr [...] w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę radców prawnych

II GSK 465/07 - Postanowienie NSA z 2008-11-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu wobec wpisu na listę adwokatów

II GZ 232/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , Nr [...] w przedmiocie odmowy wpisu na listę tłumaczy przysięgłych

II GSK 915/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wpisu na listę radców prawnych
1   Następne >   +2   5