Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SA/Ke 695/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wyboru ławników

VI SA/Wa 2214/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] W. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego [...], Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

VI SA/Wa 2214/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie wyboru ławników