Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

III SA/Łd 22/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-07-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Ł.

II SA/Bd 730/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyboru ławnika do Sądu [...] w A. K. stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały.

III SA/Gl 1121/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w przedmiocie wyboru ławników

III SA/Łd 37/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Ł.