Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Łd 628/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i zwrotu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SAB/Lu 60/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 284/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 788/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania

II SO/Gd 9/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-21

Wniosek J. M. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta z powodu nieprzekazania skargi na bezczynność organu w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Łd 43/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie nierozpatrzenia i wypłacenia odszkodowania za zajętą część nieruchomości pod drogę publiczną

II SA/Kr 538/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania

II SA/Kr 892/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania o wypłatę odszkodowania

II SAB/Po 18/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-07

Sprawa ze skargi R. L. i K. L. bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niezałatwienia sprawy w terminie dotyczącej zwrotu nieruchomości

II SA/Ke 491/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości
1   Następne >   3