Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 304/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OW 69/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 518/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z jego skargi o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 809/06

I OZ 620/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mini...

I OZ 753/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia ods...

I OW 61/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 472/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Zażalenie na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OZ 551/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OSK 702/07 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 244/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   +10   25