Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 304/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OSK 551/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 305/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1290/07 odrzucające zażalenie W. E. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1290/07 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA 3383/01

I OZ 338/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1903/07 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające skargę ...

I OZ 339/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1903/07 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1903/07, odrzucającego sk...

I OZ 336/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody L. z dnia [...], znak [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę

I OSK 550/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.

I OZ 337/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1902/07 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1902/07 o odrzuceniu zażalenia Z. W. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1902/07 o odrzuceniu skargi ka...

I OSK 943/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 509/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
1   Następne >   2