Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 1498/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wypłaty zaliczki z ustalonego odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Bd 187/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-07-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wydania decyzji

II SAB/Bd 189/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w B. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zawiadomienia znak [...]

II SAB/Bd 191/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-07-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zawiadomienia , nr [...]

II SA/Gl 1020/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przydziału lokalu zamiennego w zamian za wywłaszczoną nieruchomość na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

I SA/Wa 2832/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I OZ 547/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Legnicy nr [...] w przedmiocie zezwolenia na czasowe zajęcie na okres 6 miesięcy nieruchomości zabudowanej

II SAB/Bd 193/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-07-08

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zawiadomienia znak [...]

II SAB/Bd 194/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w B. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zawiadomienia znak [...]

II SAB/Bd 195/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zawiadomienia znak [...]
1   Następne >   3