Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 1505/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1504/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 2875/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości poprzez zezwolenie na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej

I OSK 2872/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na zał...

I OSK 2873/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości poprzez zezwolenie na za...

I OSK 2874/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii elektroenergetycznej

I OSK 1973/13 - Postanowienie NSA z 2015-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1974/13 - Postanowienie NSA z 2015-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1975/13 - Postanowienie NSA z 2015-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1493/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości p o s t a...
1   Następne >   3