Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I OSK 1130/14 - Wyrok NSA z 2016-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OSK 2864/14 - Wyrok NSA z 2016-09-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 2454/14 - Wyrok NSA z 2016-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Gd 282/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Lu 613/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

II SA/Lu 540/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-08-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Lu 541/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-08-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

IV SA/Wa 3644/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SA/Kr 1619/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 2018/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   2