Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

IV SA/Wa 3522/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 757/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 3401/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Lu 696/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odszkodowania za utracone korzyści z tytułu pozbawienia użytkowania działek

II SA/Bd 1259/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-07-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego