Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 1208/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania

II SA/Kr 1022/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody[...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość ;

II SA/Kr 1025/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

II SA/Kr 1273/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 493/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody z [...]. znak: [...] w przedmiocie odmowy zwrotu działki

II SA/Kr 1298/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania

II SAB/Kr 115/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

Sprawa ze skargi Z. T. działającego przez pełnomocnika adwokata J. F. w przedmiocie bezczynności organu po wydaniu wyroku

II SA/Kr 1305/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości;

II SA/Kr 397/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody z [...]. nr [...] w przedmiocie zwrotu działki

II SA/Kr 792/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu
1   Następne >   2