Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Op 283/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Op 104/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SAB/Op 3/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-07-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę

II SA/Op 279/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Op 280/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odszkodowania

II SA/Op 473/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości POSTANAWIA odrzucić skargę.

II SA/Op 323/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Op 131/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Op 149/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Op 273/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania