Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Op 45/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-16

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daria Sachanbińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 marca 2020 r. sprawy ze sprzeciwu A S.A. od decyzji Wojewody Opolskiego w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oddala sprzeciw.

II SA/Op 117/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Op 317/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez gminę

II SA/Op 406/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

II SA/Op 43/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-28

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 lutego 2020 r. sprawy ze sprzeciwu A S.A. od decyzji Wojewody Opolskiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną

II SA/Op 76/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-14

skarg A. M. i A S.A. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Op 253/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i ustalenia wysokości odszkodowania

II SA/Op 467/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości