Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Opolu X
  • Skarżony Inne X

II SA/Op 98/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-12-12

Sprawa ze skargi J. M., E. M. i I. M. na Gminę Strzelce Opolskie w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i rozliczeń z tym związanych, w tym odszkodowania