Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1455/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1537/08 o odrzuceniu skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. ...

I SA/Wa 1455/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

Sprawa ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1537/08 o odrzuceniu skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1902/07 odrzucającym skargę Z. W. na pismo Ministra Budownictwa , nr [...]

I OSK 1471/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-10

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie oku sygn. akt I SA/Wa 67/06

I SAB/Wa 82/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1147/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 767/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I OZ 512/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie z dnia 26 lipca 200...

I OSK 29/09 - Wyrok NSA z 2009-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji

I SA/Wa 327/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 767/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   5