Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 200/20 - Wyrok NSA z 2020-02-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu J. S. i T. S. od decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 216/20 - Wyrok NSA z 2020-02-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu J. S. i T. S. od decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1774/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z [...] czerwca 2019 r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2281/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 167/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 529/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-29

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Marciniak (spr.) po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Marszałka Województwa [...] od decyzji Ministra Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oddala sprzeciw.

I SA/Wa 1367/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 1331/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odszkodowania

I SA/Wa 159/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 383/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

Sprawa ze skargi O. O. i P. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   29