Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

IV SA/Wa 1355/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku

IV SA/Wa 2681/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku o wypłatę odszkodowania

IV SA/Wa 2681/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku o wypłatę odszkodowania