Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2533/12 - Wyrok NSA z 2014-05-09

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OSK 2897/12 - Wyrok NSA z 2014-05-22

Skargi kasacyjne Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroków WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Miasta R. i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za zajęcie ...

I OSK 2638/12 - Wyrok NSA z 2014-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2492/12 - Wyrok NSA z 2014-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OSK 2717/12 - Wyrok NSA z 2014-05-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 2939/12 - Wyrok NSA z 2014-05-22

Skargi kasacyjne Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Miasta R. i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za zajęcie nieruchomości

I OSK 2753/12 - Wyrok NSA z 2014-05-22

Skargi kasacyjne Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od wyroków WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Miasta Radomia i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za zajętą nieruc...

I OSK 2755/12 - Wyrok NSA z 2014-05-29

Skargi kasacyjne Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od wyroków WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Prezydenta Miasta Radomia oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w spraw...

I OSK 2892/12 - Wyrok NSA z 2014-05-29

Skargi kasacyjne Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i Prezydenta Miasta Radomia na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia odszkodowa...

I OSK 2479/12 - Wyrok NSA z 2014-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości
1   Następne >   2