Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 470/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-14

Sprawa ze skargi I.G. na przewlekłość i bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego

I SA/Wa 76/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2383/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2943/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 3177/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 133/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OZ 121/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za ...

I SA/Wa 3067/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-25

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1132/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2939/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-09

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   +10   22