Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 2916/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-28

Skarga Prezydenta [...] na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 3170/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-28

Skarga Prezydenta [...] na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2947/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2952/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 3201/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2929/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 3273/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 2939/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-28

Skarga Prezydenta [...] na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 3169/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-28

Skarga Prezydenta [...] na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1873/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-01

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2