Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 54/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-27

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną sygn. akt I OSK 1796/11

I OPP 29/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Skarga C. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 2552/13 w sprawie z jego skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OPP 27/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Skarga C.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 2551/13 w sprawie z jego skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej