Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OPP 68/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-30

Skarga G. P. i S.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 927/12 ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

I OPP 5/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-09

Skarga M. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 569/06 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie zwrotu nieruchomości

I OPP 54/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-27

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną sygn. akt I OSK 1796/11

I OPP 3/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-23

Skarga S. Ł. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 1880/04 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OPP 125/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-20

Skarga J. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 959/06 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie waloryzacji odszkodowania za przejętą nieruchomość

I OPP 126/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-20

Skarga J. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 960/06 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie waloryzacji odszkodowania za przejętą nieruchomość

I OW 194/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OPP 29/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Skarga C. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 2552/13 w sprawie z jego skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OPP 27/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Skarga C.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 2551/13 w sprawie z jego skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OPP 68/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Skarga G. P. i S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 927/12 ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji
1   Następne >   +2   4