Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 282/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-31

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 171/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Bd 59/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Kr 142/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w K.

I SA/Wa 1345/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Op 121/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Łd 102/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1345/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-30

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Wa 1866/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OZ 91/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ostrołęce nr SKO.GG/4000/558/11 w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia
1   Następne >   3