Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SAB/Gl 44/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty R. w przedmiocie niezałatwienia sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Ka 136/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-02-16

Sprawa ze skargi T. H. (H.) na niewykonanie przez Starostę Powiatu [...] orzeczenia Sądu - wyroku w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 74/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o wszczęcie postępowania dotyczącego wykreślenia z księgi wieczystej ostrzeżenia o postępowaniu wywłaszczeniowym

II SAB/Gl 44/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty R. w przedmiocie niezałatwienia sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SAB/Gl 59/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 31/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

II SAB/Gl 14/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-08-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 43/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 30/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 44/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-02

Sprawa ze skargi Y. R., M. R., J. R., I. E., D. R., M. A., N. R. na przewlekłość prowadzenia postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku o odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   6