Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 438/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-18

Wniosek w przedmiocie odmowy zwaloryzowania odszkodowania

II SA/Kr 1006/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania

III SA/Po 305/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-16

Zażalenie na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika na prawach strony w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania

II SA/Bk 364/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-12-10

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 284/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-18

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu działki

I SA/Wa 1398/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt zajęty pod drogę

I SA/Wa 1301/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1157/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 732/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu działki

II SA/Łd 616/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty równowartości wydobytego piasku kwarcowego z wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   10