Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SAB/Wr 56/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Gl 543/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie udostępnienia nieruchomości w kwestii sprzeciwu M. S. od postanowienia referendarza sądowego , sygn. akt II SA/Gl 543/13

IV SA/Po 560/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Ol 220/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-05

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na zajęcie nieruchomości

I SAB/Wa 180/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-09

Sprawa ze skargi B. K. i A. P. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania

II SA/Kr 726/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania

II SAB/Wr 57/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Rz 522/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na wejście na nieruchomość

II SA/Rz 611/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-07-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Kr 802/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania
1   Następne >   +2   +5   7