Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Wr 319/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającą wysokość odszkodowania z tytułu przejęcia przez Gminę C. z mocy ustawy prawa własności gruntu wydzielonego pod drogę i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji