Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gl 82/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Ka 382/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie: zwrotu wywłaszczonej nieruchomości umarza postępowanie sądowe

II SAB/Gl 2/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Ś. w przedmiocie zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną

II SA/Ka 359/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Ka 378/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za przejętą nieruchomość

II SA/Ka 358/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 767/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie nie załatwienia w terminie sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Ka 3128/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Ka 2349/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Ka 757/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ekwiwalentu za mienie pozostawione za granicą
1   Następne >   +2   +5   8