Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I SA/Wa 557/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

OSK 441/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości postanowił odrzucić skargę kasacyjną.

II SA/Gd 400/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

OSK 1156/04 - Wyrok NSA z 2005-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

OSK 1296/04 - Wyrok NSA z 2005-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odszkodowaniu za nieruchomość

OSK 1475/04 - Wyrok NSA z 2005-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 2008/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SAB/Wa 32/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

I SA 1923/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 8/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę I u c h y l a zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty z [...] r. Nr [...], II o r z e k a, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu III z a s ą d z a od Wojewody na rzecz skarżącego F . C. kwotę [...] złote tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
1   Następne >   3