Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1130/14 - Wyrok NSA z 2016-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OSK 2864/14 - Wyrok NSA z 2016-09-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 2454/14 - Wyrok NSA z 2016-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 584/15 - Wyrok NSA z 2016-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość